Microsoft staat binnen de zorgsector klaar om u voor te lichten, te intrigeren en te inspireren.

In de afgelopen jaren bouwden wij in samenwerking met professionele experts aan onze kennis, zodat wij steeds beter in staat zij n gezondheidsorganisaties te ondersteunen in het navigeren door complexe technische transformaties. Technische transformaties kunnen zorgverleners helpen bij het bieden van een moderne patiëntenbeleving die de betrokkenheid, tevredenheid en het welzijn van de patiënt bevordert en de kans op een geslaagde behandeling vergroot.

De technologie van Microsoft en haar partners versterken zorgteams, verbeteren klinische en bedrijfsresultaten en bevorderen precisiezorg met daarbij de privacy van de mensen als het centrale uitgangspunt is. Enkele nieuwe innovaties om de transformatie van de sector te ondersteunen zijn:

  • Microsoft 365 voor zorginstellingen: Nieuwe mogelijkheden binnen Microsoft Teams laten zorgteams binnen een beveiligde hub communiceren en samenwerken.
  • Microsoft Healthcare intelligente chatbot: Deze inmiddels algemeen beschikbare dienst helpt organisaties om voor diverse zorgbelevingen kunstmatig intelligente, virtuele assistenten en chatbots op te zetten die voldoen aan de regels.
  • Azure API for FHIR®: Een nieuw hulpmiddel dat de koppeling van zorgsystemen ondersteunt en ze gegevens laat delen in de cloud.

 

Mensen vormen het hart van de gezondheidszorg; de artsen, verpleegkundigen, specialisten en natuurlijk de patiënten. We streven ernaar om zorgteams te voorzien van de middelen die ze nodig hebben om hun beste zorg te verlenen en om mensen in staat te stellen om met verschillende aspecten van het gezondheidszorgsysteem om te gaan.

Als het om beveiligde communicatie gaat, melden veel artsen dat ze moeten kiezen tussen gemak en regelgeving.

Het naleven van de voorschriften betekent vaak dat men moet wachten op kritische informatie op het moment van de zorg. Omgekeerd hebben veel artsen zich gewend tot apps voor consumentenberichten die de communicatie vergemakkelijken, maar het risico op datalekken verhogen.

Microsoft werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat gemak niet langer in conflict hoeft te zijn met naleving van de regels. Maak gebruik van Microsoft Teams, de hub voor Teamwerk met enterprise graads beveiliging voor alle bedrijven die beveiligde berichtenuitwisseling en samenwerking mogelijk maakt en die de schat aan informatie over patiënten in elektronische medische dossiers beschikbaar maakt.

Zorginstellingen die hun bedrijfsprocessen willen optimaliseren of hun personeel of patiënten nieuwe ervaringen bieden, kunnen gebruikmaken van de Microsoft Healthcare intelligente chatbot: De Microsoft Healthcare intelligente chatbot is nu algemeen beschikbaar. Ze is ontworpen om zorginstellingen te ondersteunen in het opzetten en implementeren van kunstmatig intelligente virtuele zorgassistenten en chatbots die aan de normen voldoen, en biedt belangrijke functionaliteiten als slimme zorg, medische informatie en terminologie, en een ingebouwde symptoomchecker.

De Microsoft Healthcare intelligente chatbot dienst is volledig aan te passen op de specifieke behoeften van de organisatie en kan worden gekoppeld aan elektronische patiëntendossiers en andere zorgsystemen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met microsoft@techdata.nl