Organisaties laten hun medewerkers in toenemende mate weer op kantoor werken. Dat vereist echter wel een herbezinning op en herinrichting van de werkplek. Medewerkers moeten immers veilig en productief hun werk kunnen verrichten. Het is bovendien een goed moment om ook de algehele ergonomie onder de loep te nemen. U speelt als IT-partner hierin een niet te onderschatten rol.

Uw klant heeft te maken met een nieuwe realiteit: medewerkers werken in toenemende mate flexibel. In de praktijk betekent dat een afwisseling tussen het thuiskantoor en flexplekken op kantoor. Die terugkeer naar kantoor kan echter niet zonder maatregelen die de veiligheid vergroten en de anderhalvemeter-eis in acht nemen.

De zoektocht naar een zo ergonomisch en veilige mogelijke werkplek is geen hype of trend. Het is onderdeel van goed werkgeverschap en zou binnen iedere organisatie volop aandacht moeten krijgen. Er zijn een aantal onweerlegbare argumenten om uw klant hiervan te overtuigen:

1. Compliance

Een ergonomische werkplek is in het Nederlands arbeidsrecht geen keuze, maar een recht van elke medewerker. Organisaties riskeren hoge boetes als ze zich niet aan de Arbowetgeving houden.

2. Betere productiviteit

De cijfers spreken boekdelen: medewerkers zijn op een ergonomische werkplek 10 tot 15 procent productiever. Logisch: een betere werkhouding verbetert de doorbloeding en concentratie. Op die manier verdienen investeringen in ergonomie zichzelf terug.

3. Tevreden medewerkers

Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor tevreden medewerkers. Het vergroot hun eigen welzijn en loyaliteit aan de werkgever.

4. Minder ziekteverzuim

Een ergonomische werkplek heeft directe gevolgen voor het ziekteverzuim. Medewerkers melden zich 1,5 tot 2,5 procent minder ziek. Bijvoorbeeld RSI is een lastig te behandelen en hardnekkige groep kwalen veroorzaakt door slechte ergonomische omstandigheden. Dergelijke klachten kunnen zorgen voor veel klachten en langdurige uitval.

5. Aantrekkelijk werkgeverschap

Aandacht voor ergonomie is onderdeel van goed werkgeverschap, en daarmee een belangrijke onderscheidende factor op de arbeidsmarkt. Wanneer je als organisatie aantoonbaar aandacht besteed aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers, straalt dat positief af op de buitenwereld.

Anderhalve meter op kantoor

Gezondheid en wellbeing op kantoor heeft door alle actuele gebeurtenissen een nieuwe dimensie gekregen. Het verlagen van de kans op besmetting is een cruciaal aandachtspunt.

Controle bij de ingang

Een effectieve maatregel om medewerkers te beschermen tegen besmetting is het plaatsen van een thermocamera bij de ingang. Op die manier kan een risicovolle verhoging van de lichaamstemperatuur snel worden vastgesteld en zieke medewerkers of gasten de toegang worden ontzegd. Dat verkleint de kans dat zij ziekmakers verspreiden.

Ergotron levert met hun Thermal Imaging Cart hiervoor een effectieve basis. De oplossing bestaat uit een verrijdbare unit die overweg kan met alle gewenste type warmtebeeldcamera’s. De cameramount is beweegbaar en flexibel van opzet: camera’s kunnen zowel naar voren als naar achteren gericht worden bevestigd, al naar gelang het beoogde gebruikersdoel en eventuele privacyoverwegingen. Het beschikt bovendien over een ‘hot swap’-batterijunit: batterijen zijn ieder moment eenvoudig en zonder onderbreking van de stroomtoevoer vervangbaar. De batterij laadt bovendien drie tot vier keer sneller dan een regulier SLA-model. Ook is voorzien in een houder voor desinfectiemateriaal, voor eenvoudige en snelle ontsmetting. De unit is door de compacte vormgeving en het verrijdbare onderstel gemakkelijk daar waar nodig neer te zetten.

Flexplekken

Nu medewerkers wisselend thuis en op kantoor werken, zijn flexplekken een logische keuze. Op die manier maakt uw klant optimaal gebruik van de aanwezige ruimte en blijven niet onnodig veel ‘vaste’ werkplekken een gedeelte van de werkweek ongebruikt.

Flexplekken komen echter wel met een uitdaging: ze moeten zo zijn ingericht, dat medewerkers ze gemakkelijk en snel kunnen aanpassen aan hun gewenste werkhouding. Iedereen heeft immers zijn eigen ideale afstelling en werkhoogte. Hierin vervult u als IT-partner een belangrijke rol. U kunt uw klant in een aantal zaken voorzien:

1. Verstelbaar zit-stabureau

Een zit-stabureau geeft medewerkers de mogelijkheid af en toe staand te werken. Dat is belangrijk: de nadelige gezondheidseffecten van langdurig zitten zijn de laatste jaren niet voor niets breed uitgemeten in de media. Diverse studies hebben een verband aangetoond tussen langdurig zitten en bijvoorbeeld hoofdpijn en zelfs hart- en vaatziekten.

Ergotron levert twee lijnen zit-stabureau’s: de compacte LearnFit en de uitgebreidere WorkFit. De LearnFit-lijn bestaat uit verrijdbaar zit-stabureaus met uiteraard een verstelbare hoogte. Door zijn zeer compacte vormgeving zijn deze geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld meetingruimtes of in kantoren met een beperkt oppervlak. Het verrijdbare onderstel maakt het bureau zeer mobiel en gemakkelijk plaatsbaar daar waar het op dat moment nodig is. De LearnFit komt vooral tot zijn recht tijdens kortdurende werksessies

De Ergrotron WorkFit is eveneens een lijn van verstelbaar zit-stabureaus, maar bieden een volwaardige vervanging voor het traditionele bureau. Zo beschikt de WorkFit-C bijvoorbeeld over een in hoogte verstelbare mount voor een of zelfs twee monitoren, en naast het reguliere werkblad over een apart werkblad voor het toetsenbord en de muis. Gebruikers kunnen de verschillende bladen eenvoudig in de gewenste positie stellen en met een hendel gemakkelijk schakelen tussen de zit- en stapositie. Net als de WorkFit beschikt dit bureau over een verrijdbaar onderstel en een compacte vormgeving. Daarmee is de WorkFit een goede basis voor een ergonomische, maar flexibele werkplek voor langdurige sessies.

2. Verstelbare monitor

Ook ergonomische randapparatuur maakt een belangrijk verschil. Veel kenniswerkers maken immers intensief gebruik van toetsenbord en muis. Voor een toetsenbord is het belangrijk dat deze zo ingesteld kan worden, dat de polsen en onderarmen niet in een hoek ten opzichte van elkaar terechtkomen. Vrijwel alle ergonomische toetsenborden bestaan min of meer uit twee delen Dit kunnen twee daadwerkelijk los van elkaar gescheiden delen zijn, maar bijvoorbeeld ook delen die naar het midden toe oplopen en een ergonomische houding stimuleren.

Wat betreft overige aspecten is er veel keuze. Zo zijn er toetsenborden die de complete toetsindeling omgooien voor een beter evenwicht tussen de belasting van de linker- en rechterhand. Sommige toetsenborden gaan nog verder en laten de traditionele QWERTY-indeling los. Hoewel ergonomisch verantwoord, vergt dit voor veel gebruikers een behoorlijke gewenning. Uiteraard zijn ook minder vergaande opties mogelijk, zoals toetsenborden met een enigszins gekromde vormgeving. Polsondersteuning is vrijwel altijd aan te raden.

Voor de muis is een goede muismat met polsondersteuning belangrijk. Deze ondersteuning voorkomt dat de onderarm in een hoek ten opzichte van de pols terechtkomt. Ergonomische muizen hebben een speciale vormgeving die een verticale stand van de hand stimuleren. Dat zorgt ervoor dat de hand in een natuurlijke positie op de muis rust, en vermindert zo de spierspanning in de pols en arm. Dat voorkomt pijnklachten en uiteindelijk RSI.

3. Ergonomisch toetsenbord en muis

Een goed verstelbare monitor vermindert de kans op oog-, rug- en nekklachten. Bijvoorbeeld de Ergotron LX Monitor Arm maakt iedere monitor met VESA-aansluiting goed verstelbaar in alle gewenste richtingen. Wie geen monitorarm of verstelbare mount kan gebruiken, doet er verstandig aan te kiezen voor een monitor met goede ingebouwde verstelmogelijkheden.

Overigens verdient het gebruik van een monitorarm altijd de voorkeur. Hiermee kunnen gebruikers namelijk naast zaken als hoogte en inkijkhoek ook eenvoudig de kijkafstand veranderen. Een afstand van minstens 50 cm is aanbevolen.

Naast de verstelbaarheid zijn voor een goede ergonomie ook de specificaties belangrijk. Zo is een contrastverhouding van minstens 1000:1 aan te bevelen voor een goede leesbaarheid. Sommige monitoren beschikken over een modus die speciaal ontwikkeld is voor een rustige kijkervaring. Een dergelijke modus kan vermoeide ogen en hoofdpijnklachten verminderen of voorkomen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe Tech Data u kan ondersteunen bij het inrichten van een ergonomische werkplek voor uw klant? Nieuwsgierig naar de rol van Ergrotron-oplossingen hierin? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.