Telehealth (ook wel telemedicine, telezorg, e-health of telegeneeskunde genoemd) is een van de meest veelbelovende ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Toch brengt het naast kansen ook enkele uitdagingen met zich mee. Veel zorginstellingen kijken naar hun IT-partners voor een oplossing. Wie zich goed voorbereid, heeft goud in handen. Wij zetten de belangrijkste uitdagingen en oplossingen op een rij.

Videoconferencing en mobiele telefonie bieden voor zorgvragers en zorgverleners tegenwoordig een keur aan mogelijkheden. Denk naast videoconsultaties aan het monitoren van de vitale functies op afstand en het op afstand voorschrijven van medicijnen. Niet voor niets wordt telehealth door steeds meer zorginstellingen omarmd. Momenteel maken zo’n 70% van de zorgverleners hiervan gebruik. De pandemie heeft deze ontwikkeling bovendien versterkt.

De markt is dus volwassen. Wel zien zorgorganisaties zich gesteld voor enkele uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy en compliance of praktische beperkingen van het verlenen van zorg op afstand. Momenteel zijn dit de grootste obstakels die klanten moet overwinnen:

Voldoende bandbreedte

Telehealth vraagt om een voldoende snelle internetverbinding, zowel aan de kant van de zorgvrager als de zorgverlener. De vereisten zijn afhankelijk van de toepassing: een 4K-videostream voor het stellen van een medische diagnose vraagt meer bandbreedte dan een eenvoudig videoconsult. Breedbandinternet is in alle gevallen een minimumvoorwaarde.

Telehealth kan van grote toegevoegde waarde zijn op plekken waar zorgverleners minder gemakkelijk kunnen komen, of waar het aantal zorgverleners per honderd inwoners simpelweg lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook een lokaal gebrek aan specialisten kan op deze manier worden opvangen. Zo zijn in Nederland wondspecialisten relatief zeldzaam. Dankzij videoconsults kunnen zij toch veel patiënten helpen.

Voor Nederland lijken de kaarten gunstig geschud. Het kabinet heeft als doel dat per eind 2023 elke Nederlander de mogelijkheid heeft gebruik te maken van een vaste internetverbinding met een snelheid van minimaal 100 Mb per seconde. Ook in de buitengebieden. Bij de toekomstige veiling van frequenties, bijvoorbeeld van 5G, geldt een dekkingsverplichting. Aanbieders zijn verplicht ervoor te zorgen dat de dekking overal voldoende is voor betrouwbaar en snel mobiel internet.

De breedbandvoorwaarde biedt de IT-partner kansen om de benodigde technologie hiervoor uit te rollen. Denk aan zaken als moderne draadloze accesspoints.

Privacy en veilige uitwisseling van data

De veilige verwerking van medische gegevens is een belangrijke voorwaarde. Het is ‘nice to have’, maar een kwestie van compliance. De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) besteedt zelfs bijzondere aandacht aan de opslag en verwerking van medische persoonsgegevens. Zo is de verwerking alleen toegestaan als de betrokken persoon (in de praktijk doorgaans de patiënt, of de vertegenwoordiger daarvan) hiervoor expliciet toestemming gegeven heeft, of in het kader van de therapeutische relatie tussen arts en patiënt. Ook mag de zorgverlener niet meer data verwerken dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel.

Inspanningsplicht

De zorgorganisatie heeft bovendien een inspanningsplicht. Ze moet ervoor zorgen dat medische persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn beschermd tegen verlies, diefstal, of inbreuk door onbevoegden. Dat heeft consequenties, ook voor IT-providers. Dat vraagt om een veilige IT-backbone en strikte procedures, maar vergeet ook de ‘uiteinden’ van het netwerk niet. Denk aan specifieke technologische hulpmiddelen die telehealth mogelijk maken zoals IP-camera’s. Deze moeten ontworpen zijn met veiligheid en privacy in het achterhoofd.

Zorgverleners zijn overigens niet enkel verantwoordelijk voor hun eigen securityvoorzieningen en -protocollen, maar hebben in het geval van telemedicine ook een belangrijke adviserende rol richting zorgvragers. Zo moeten zij hun patiënten erop wijzen dat het niet veilig is een videoconsult te houden in een openbare ruimte via een onbeveiligde wifi-hotspot.

Een van de lastigste zaken is het verkleinen van de risico’s van de gebruikte apparatuur en software van de zorgvrager. Verouderde antivirussoftware, niet of slecht bijgewerkte laptops en smartphones, en onveilige IP-camera’s kunnen de beveiliging ondermijnen. Een oplossing zou kunnen zijn de patiënt te voorzien van de basisuitrusting die nodig is om een veilig videogesprek te voeren. De vraag is dan wel wie voor deze kosten opdraait als de patiënt niet bereid is hierin te investeren.

In de security-uitdagingen voor de zorgorganisatie liggen kansen voor IT-partners besloten. Zij kunnen een rol spelen in het verstevigen van de security van zowel de conferencingvoorzieningen als de achterliggende IT-infrastructuur. Ook security- en bewustwordingstrainingen voor de medewerkers die met telehealth aan de slag gaan zijn van grote toegevoegde waarde.

Versnelde adoptie

Er zijn momenteel gunstige ontwikkelingen die de telehealth-adoptie versnellen. Veel mensen kozen tijdens de coronapandemie uit veiligheidsoverwegingen voor een videoconsult in plaats van fysiek bezoek. Ook 5G, dat binnenkort in Nederland breed zal worden uitgerold, kan een belangrijke aanjager zijn van hoogwaardige telehealth-toepassingen.

Zo kan dit mobiele breedbandinternet een belangrijke rol gaan spelen in het terugdringen van slachtoffers van cardiovasculaire problemen zoals een hartaanval. Hogeresolutie-videoverbindingen kunnen letterlijk levens redden. Zorgmedewerkers kunnen kwetsbare patiënten via deze systemen monitoren en bij een noodmelding al van tevoren de situatie beoordelen. Eenmaal ter plaatse kunnen ze via kraakhelder beeld en geluid efficiënt communiceren met medisch specialisten over de juiste behandeling onderweg naar het ziekenhuis.

Betaalbare randapparatuur

Ten slotte wordt de benodigde randapparatuur steeds beter en betaalbaarder. Zo levert Logitech 4K-webcams die een kraakhelder beeld en geluid bieden. Daardoor kunnen ze gemakkelijker en nauwkeuriger diagnoses stellen, en lijkt de algehele ervaring veel meer op een fysieke ontmoeting dan voorheen. Logitech combineert hun hoogwaardige oplossingen bovendien met een gunstige aanschafprijs en solide securitymogelijkheden. Daardoor zijn de oplossingen bereikbaar voor zowel grote als kleine zorgorganisaties die streven naar veilige en privacyvolle zorg.

Telehealth staat dankzij de doorontwikkeling van betaalbare technologie en opkomst van mobiel breedbandinternet op het punt van wereldwijde doorbraak. Wie deze ontwikkeling nu al omarmt en zijn klanten hiermee voorziet, heeft straks een belangrijke voorsprong.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe Tech Data u kan ondersteunen bij de uitrol van telehealth bij uw klanten, en welke rol Logitech-oplossingen daarin kunnen spelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek.