HP’s duurzaamheidsstrategie
De hoge prioriteit die HP geeft aan duurzaamheid wordt onderschreven door prestigieuze keurmerken. Zo kende het gezaghebbende platform EcoVadis HP de Platinum-status toe, als erkenning van het feit dat HP behoort tot de 1 procent duurzaamste producenten van computers en randapparatuur. Met een recordaantal Gold-beoordelingen van EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) is het PC-portfolio van HP bovendien het duurzaamste van alle grote aanbieders. HP is al sinds de oprichting leidend in duurzaamheid en wil dat ook zijn. Wij waren bijvoorbeeld de eerste in de markt die een compleet rapport publiceerde over onze koolstof- en watervoetafdruk. Bovendien besteden we zeer veel aandacht aan verantwoordelijkheid in de supply chain. Sustainability Manager Christine Geierlehner: “Bij HP vinden we het belangrijk om langdurige positieve veranderingen op gang te brengen. Daarbij onderscheiden we vandaag de dag in onze duurzaamheidsstrategie drie pijlers: Planet, People en Community.”

Planet
Binnen de pijler Planet wil HP de eigen organisatie ingrijpend transformeren om een bijdrage te kunnen leveren aan een efficiëntere, circulaire en koolstofarme economie. “Belangrijke aspecten in dit verband zijn verpakkingen en recycling. Zo willen we tot 2025 de hoeveelheid plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik reduceren met 75 procent en 30 procent van onze printen personal systems-producten vervaardigen van gerecyclede kunststof. Verder willen we in algemene zin schuim en plastic zoveel mogelijk vervangen door duurzame vezels en sterk inzetten op recycling. Het beschermen en herstellen van bossen is ook een prominent doel. Met de Arbor Day Foundation zullen we tegen het einde van dit jaar 1 miljoen bomen hebben geplant. Bovenop dat aantal wordt voor elke HP medewerker ook nog een extra boom geplant.”

People
Bij de pijler People draait het vooral om het stimuleren van diversiteit en inclusiviteit, aldus Christina. “Niet alleen binnen HP maar ook overal in onze keten, bij onze partners en leveranciers. We willen dat iedereen gelijk wordt behandeld, eerlijk en met waardigheid en respect. We controleren partners en leveranciers daarop en vragen om maximale transparantie. Ook willen we mensen in de keten helpen competenties en vaardigheden te ontwikkelen en dwangarbeid en buitensporige werktijden bestrijden. In dit kader hebben we tegelijk met ons nieuwe Sustainability Report voor het eerst ook een Human Rights Progress Report gepubliceerd.”

Community
De pijler Community is erop gericht de vitaliteit van lokale gemeenschappen te verbeteren. “Met dat doel maken we veel werk van educatie. Ons streven is dat we in 2025 beter onderwijs bieden voor 100 miljoen mensen. Om dat te realiseren, zetten we ons online learning platform in, HP LIFE, met gratis cursussen voor iedereen. Ik ben momenteel in gesprek met Nederlandse organisaties om daar invulling aan te geven. Daarbij gaan we ons ook inzetten om mensen te helpen ondernemerschap te ontwikkelen en succesvolle bedrijven te starten. Op een meer bescheiden niveau hebben we eveneens initiatieven waarbij HP medewerkers bijdragen aan de leefbaarheid van hun directe omgeving.”

Sustainability Report 2019
De meest recente inspanningen van HP op duurzaamheidsgebied zijn gepubliceerd in het Sustainability Report 2019. Enkele highlights uit dit rapport: • De duurzaamheidsstrategie van HP heeft in 2019 bijgedragen aan 1,6 miljard dollar aan nieuwe verkopen. • In de supply chain is de uitstoot van CO2 met 1,26 miljoen ton gereduceerd. • Wereldwijd was 40 procent van de nieuw aangenomen HP medewerkers vrouw. • HP medewerkers besteedden sinds 2016 429.000 uur aan vrijwilligerswerk in lokale initiatieven.