De afgelopen decennia maakte HP actief werk van recycling en van de ontwikkeling van nieuwe, energie-efficiënte apparatuur. HP biedt printoplossingen met een zeer laag energieverbruik en met minder onderdelen, wat scheelt in transport en verpakkingsmateriaal.

Daarnaast biedt HP steeds meer oplossingen aan op basis van Product-as-a-Service, wat zorgt voor een zo lang mogelijke levensduur en een zo efficiënt mogelijke inzet van devices. Ook het hergebruik of de ontmanteling na afloop van de gebruiksperiode is gewaarborgd. Hiermee sluit HP aan op de doelstelling van veel klanten om hun CO2-footprint te verkleinen

Wat verstaat HP onder duurzaamheid?

“We willen met HP een positieve impact op de planeet, mensen en gemeenschappen maken. Dat wil niet alleen zeggen dat we werken aan een beter milieu, maar ook aan betere omstan- digheden voor mensen en hun leefgemeenschappen. We zetten ons in voor bijvoorbeeld betere werkomstandigheden en hogere levensstandaarden. Daarin willen we bovendien transparant zijn. Zo brengen we jaarlijks een ‘Human Rights Progress Report’ uit, naast ons reguliere Sustainability Report.”

Op welke manieren bewaken jullie de duurzaamheid van jullie oplossingen?

“HP heeft allerlei initiatieven genomen om de footprint te verkleinen. Zo zijn ons eigen papier en verpakkingen afkomstig van gecertificeerde en gerecyclede bronnen. Sinds 2017 heb- ben we ook een project lopen in Haïti. We verzamelen daar plastic flessen die anders in de oceaan terecht zouden komen. Dat plastic gebruiken we in onze cartridges en hardware. In totaal hebben we al zo’n 60 miljoen plastic flessen uit de oceaan geweerd.”

Gerelateerde vendoren