HP doet al jaren onderzoek naar de manier van werken en begrijpt dan ook dat verandering broodnodig is. Daarom formuleert HP in the Office of the Future haar bevindingen en reikt ze bedrijven een houvast aan om mee te evolueren naar een hybride werkomgeving. Zo’n moderne werkomgeving heeft aandacht voor het welzijn van haar werknemers en biedt hen de mogelijkheid om op verschillende werkplekken productief aan de slag te gaan met de juiste tools en technologieën. Dit zal organisaties versterken in de toekomst en sluit bovendien beter aan op de leefwereld en noden van vandaag en morgen.

In de hybride werkomgeving is er aandacht voor de werkbeleving. Zo maken one-size-fits-all-toestellen plaats voor persoonlijke toestellen die aansluiten op de dagelijkse activiteiten van de gebruikers zelf.

Moderne werknemers willen niet langer iedere dag naar kantoor gaan om er acht uur aan hun bureau te werken. Taken die bijvoorbeeld veel concentratie vragen, kunnen evenzeer in het thuiskantoor afgehandeld worden. In de hybride werkomgeving gaan werknemers voornamelijk naar kantoor om samen te werken en om elkaar te ontmoeten.

Om van het kantoor een ontmoetingsplek te maken waar werknemers kunnen connecteren, (samen)werken en innoveren, moet het dus anders georganiseerd worden. Minder desks en meer plekken om samen te werken enerzijds, teamzones en all employee-zones anderzijds waarbij elke ruimte modulair en dus multifunctioneel is.

Wil jouw organisatie evolueren naar een hybride werkomgeving? Mét aandacht voor jouw werknemers, hun productiviteit en veiligheid? Gebruikmakend van nieuwe technologieën en ondernemend op een maatschappelijk verantwoorde manier? Dan helpt HP jou daar graag bij.