De opmars van Internet of Things is overal in de samenleving steeds beter zichtbaar. Zo worden volgens onderzoeksbureau Gartner alleen al in de gezondheidszorg wereldwijd 280 miljoen IoT-apparaten gebruikt. Bedrijven worden steeds inventiever bij het bedenken van nieuwe toepassingen voor patiënten en andere kwetsbare groepen. We geven 5 voorbeelden die zijn gericht op kleinere zorginstellingen.

1. Slimme medicijnen

Veel patiënten bewaren geneesmiddelen niet op de juiste manier. Zo bewaren ze bijvoorbeeld medicijnen te warm of niet donker genoeg. Hierdoor werken pillen of drankjes niet effectief, met alle mogelijke gezondheidsrisico’s van dien.

Zulke risico’s worden voorkomen door medicijnverpakkingen te voorzien van een IoT-sensor die omgevingsvariabelen zoals temperatuur en licht monitort. Bij afwijkingen van ingestelde setpoints stuurt de sensor automatisch een beveiligd bericht naar de huisarts of apotheek. Die kan de patiënt waarschuwen en uitleg over betere bewaarmethoden geven.

2. Snel aantonen van tandbederf

Chinese onderzoekers voerden onlangs een praktijktekst uit met het prototype van een slim tandcontrolesysteem. Het systeem bleek met grote precisie 7 typen tandbederf aan te tonen, aan de hand van gebitsfoto’s.

In de toekomst kunnen patiënten met het nieuwe systeem thuis beeldmateriaal van hun gebit maken en direct zien of er bijvoorbeeld sprake is van tandplaque of gaatjes. Die informatie wordt ook automatisch met de tandarts gedeeld, om een behandeltraject te starten.

Een stap verder gaat de ontwikkeling van microchips die in tanden worden ingebracht. Deze chips verzamelen informatie over het gegeten voedsel en stuurt deze data naar een database. Vervolgens krijgt de gebruiker een gebitsverzorgingsadvies op maat.

3. Veiligheid voor ouderen

Er zijn steeds meer ouderen die ook steeds langer zelfstandig wonen. Dat is niet zonder gevaar. Ruim 100.000 65-plussers komen jaarlijks na een valpartij op de spoedeisende hulp. 4.000 ouderen overleefden een valpartij zelfs niet.

IoT-tools helpen zulke valpartijen te voorkomen, of de gevolgen te beperken. Een voorbeeld is een sensor in het matras, die detecteert dat een oudere uit bed stapt en daarop automatisch de verlichting naar het toilet aanstuurt. Als de bewoner weer terug is, geeft dezelfde sensor het signaal door dat het licht uit moet. Mocht de bewoner na een bepaalde tijd niet terug zijn, dan wordt automatisch een alarmsignaal naar de wijkverpleging gestuurd.

4. Fysiotherapie vanuit huis

Tegenwoordig bestaan er bluetoothsensoren waardoor patiënten na bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie niet meer naar de locatie van een fysiotherapeut hoeven. De sensor, die op het lichaam wordt gedragen, registreert of de patiënt oefeningen juist uitvoert.

De sensor stuurt de bevindingen naar een smartphone-app die op basis daarvan zelfstandig adviezen geeft en de resultaten deelt met de fysiotherapeut. Die kan zo op afstand een aangepast plan opstellen en nieuwe oefeningen doorgeven. Uiteindelijk leidt dit systeem niet alleen tot lagere zorgkosten en kortere wachtlijsten; uit een wetenschappelijke studie blijkt dat patiënten na een knie-operatie ook sneller herstellen dan middels traditionele fysiotherapie.

5. Inwendige diagnose

Door belangrijk fysieke variabelen direct binnen het lichaam te meten, is een arts in staat sneller en op maat in te grijpen. Een in het lichaam van een hartpatiënt ingebrachte sensor volgt bijvoorbeeld het hartritme en bepaalde bloedwaarden, en stuurt afwijkingen direct door naar de huisarts of apotheek om een medicijnrecept aan te laten passen.

Bij een soortgelijke toepassing brengen slimme contactlenzen de bloedsuikerspiegel in kaart. Daardoor weet een suikerpatiënt direct of hij meer insuline moet ‘bijspuiten’, zonder eerst bloed te hoeven prikken. De suikerwaarden kunnen direct worden doorgestuurd naar de behandelend arts, voor aanpassing van het zorgplan.