Afhankelijk van de sector waarin bedrijven opereren is het na ruim twee jaar van onzekerheid en continu aanpassen inmiddels volledig geaccepteerd dat werknemers, voor zover mogelijk, een deel van hun werktijd vanuit huis invullen. En ondanks onduidelijkheid over de ontwikkeling van de pandemie in het komend najaar, is er in de meeste organisaties wel een gezond evenwicht bereikt over de balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. Nu is het zaak de tijdelijke aanpassingen om te zetten naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarin het schaars geworden personeel zich prettig voelt en waarbij werkgevers hun kostenstructuur weer onder controle krijgen.

Positieve effecten
De voor- en nadelen van het hybride werken voor zowel werkgevers als werknemers zijn in de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Het thuiswerken biedt veel voordelen in de balans tussen werk en privé van werknemers. Vooral het ontbreken van reistijd en vermijden van files zorgen ervoor dat mensen efficiënter kunnen werken. Voor werkgevers is het een kans te besparen op huisvesting en gerelateerde kosten zoals schoonmaak en catering. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers een sterke behoefte hebben aan de fysieke interactie met collega’s, waar het de afgelopen jaren aan tekort is geschoten. Op kantoor is uiteindelijk toch waar hét gebeurt. Daar hoor je meer over andere collega’s en waar zij mee bezig zijn, kun je snel een nieuw idee polsen bij de koffieautomaat en kunnen behaalde resultaten beter zichtbaar worden gemaakt en gevierd.

Aangepaste kantooromgeving
Om de voordelen van het hybride werken optimaal tot uiting te laten komen is het van belang dat de werkomgeving, na alle tijdelijke aanpassingen, nu definitief verandert. Werknemers willen niet langer werken op een kantoor waar met stickers is aangegeven op welke plek wel of niet gewerkt kan worden of waar de juiste aansluitingen voor een laptop of scherm niet aanwezig zijn. Men wil naar een vernieuwde frisse werkomgeving waarin het vanzelfsprekend is dat er flexibel gewerkt wordt, zonder fysieke en technologische beperkingen. De IT-infrastructuur en apparatuur moet het hybride werken gaan ondersteunen zodat het niet meer uitmaakt waar je werkt. Op de dagen dat er thuis wordt gewerkt moet de keukentafel definitief worden ingeruild voor een goed ingericht thuiskantoor met alle benodigde faciliteiten. Organisaties moeten hier een oplossing voor zien te vinden.

Het nieuwe werken
Naast het aandacht besteden aan de mentale en fysieke gezondheid van personeel, dienen bedrijven dus te investeren in een betere werkplek. Bedrijfspanden kunnen efficiënter ingericht worden op het flexibele werken en bij de invulling van de werkplek, zowel thuis als op kantoor, dient rekening gehouden te worden met ergonomische werkplekken. Tot slot dient de apparatuur die ter beschikking wordt gesteld aan werknemers te voldoen aan de laatste technische eisen en gemakken. In veel gevallen is het raadzaam te kiezen voor standaardisering van laptops, monitoren, docking stations, randapparatuur en software waardoor werknemers echt op elke werkplek even goed kunnen werken en de beschikking hebben over de juiste tooling voor het hybride samenwerken. Denk hierbij ook aan een standaard voor online meetings, zoals Teams of Zoom, of het opslaan en delen van data op afstand. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk welke software gebruikt wordt en zullen gebruikers hiervoor snel de juiste vaardigheden ontwikkelen.

Onderzoek van PWC wijst uit dat een dag extra thuiswerken de samenleving bijna 4 miljard euro kan opleveren, maar stelt naast de mogelijke kostenbesparingen ook duidelijke kanttekeningen bij thuiswerken. Veel van deze nadelen zijn op te lossen door een goede IT-infrastructuur en juiste apparatuur in te zetten. Road2Growth beschrijft deze specifieke oplossingen van vooraanstaande IT-leveranciers, waarmee u uw klant kan voorzien van het juiste advies en de beste oplossing.