Al decennialang wordt gesproken over het kantoor van de toekomst, maar nog niet eerder was de snelheid, waarmee de werkplek van veel mensen veranderde, zo hoog als in de afgelopen jaren. Voornamelijk door de effecten van de pandemie voldoen werkplekken van een paar jaar geleden niet meer aan de normen en wensen van de huidige hybride werkomgeving. Bedrijven, die vanwege de pandemie genoodzaakt waren om snel aanpassingen te doen aan de IT-infrastructuur en -apparatuur van hun werknemers, gaan nu op zoek naar een goed geanalyseerde en toekomstgerichte invulling van hun werkplekken om een continue bedrijfsvoering te kunnen garanderen.

Vijf pijlers voor de hybride werkomgeving
HP doet al jaren onderzoek naar de manier van werken en begrijpt dat een verandering noodzakelijk is. Daarom biedt HP bedrijven graag een houvast om mee te evolueren naar een hybride werkomgeving. Zo’n moderne werkomgeving heeft aandacht voor het welzijn van werknemers en geeft ze de mogelijkheid om op verschillende werkplekken productief aan de slag te gaan met de juiste tools en technologieën. Dit zal organisaties versterken in de toekomst en sluit bovendien beter aan op de leefwereld en wensen van vandaag en morgen. Aan de hand van vijf pijlers brengt HP de hybride werkomgeving tot stand:

– Persoonlijk; van werkplek naar workforce
In de hybride werkomgeving werkt men steeds meer plaatsonafhankelijk. Organisaties dienen hun medewerkers centraal te stellen en te kijken naar wie deel uitmaakt van welke workforces, welke functies ze uitoefenen en welk ecosysteem ze nodig hebben om optimaal te kunnen werken. One-size-fits-all maakt plaats voor een persoonlijke inrichting van de hybride werkplek, toegespitst op de taken die mensen vervullen, de plek van waar vandaan ze dat doen en de teams waarin ze werken.

– Verbonden; samenwerken op verschillende plekken
Meer dan ooit moeten medewerkers samenwerken. Ze ontmoeten elkaar in een online meeting, chatsessie of fysiek op kantoor. De hybride werkomgeving bestaat uit verschillende werkplekken, die elk een eigen rol vervullen in de samenwerking, coaching, co-creatie en communicatie tussen werknemers. Plekken die ruimte bieden aan het geconcentreerd kunnen werken, het ontmoeten van collega’s en het vieren van resultaten binnen de cultuur van het bedrijf.

– Veilig; hybride moet ook veilig zijn
Hoe meer men in de cloud, digitaal en mobiel gaat werken, hoe belangrijker digital security wordt. Daarom moet er voldoende aandacht worden besteed aan een goede beveiliging van netwerk en apparatuur in de hybride werkomgeving.  HP Wolf Security is een geavanceerde beveiligingsoplossing voor PC’s, laptops en printers. De ingebouwde security features bieden een volledige gelaagde beveiliging onder, in en boven het besturingssysteem.

– Innovatief; next-gen technologie
De integratie van nieuwe technologieën, zoals big data, IoT, cloud computing, cybersecurity, augmented reality, 3d-printing en simulatie zorgen voor een enorme vooruitgang. HP is ervan overtuigd dat deze technieken, met de juiste inzet, kansen bieden voor bedrijven om meer tijd vrij te kunnen maken voor veeleisende en creatieve jobs die een concurrerend voordeel kunnen opleveren voor het bedrijf.

– Verantwoordelijkheid; duurzaamheid en MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt deel uit van de hybride werkomgeving. Ook bij HP. Want volgens HP vormt duurzaam ondernemen de basis voor innovatie en groei, die zorgt voor een betere en gezondere onderneming op lange termijn. Maar HP kan ook andere organisaties, op verschillende vlakken, helpen op een duurzame manier te gaan werken.

Ook evolueren naar een hybride werkomgeving? Mét aandacht voor werknemers, hun productiviteit en veiligheid? Gebruikmakend van nieuwe technologieën en ondernemend op een maatschappelijk verantwoorde manier? Dan helpt HP daar graag bij.