Zorg is bij uitstek een sector die drijft op samenwerking. Zorgteams, artsen en behandelaars wisselen hiervoor dagelijks informatie uit. Dat vraagt om een veilige samenwerkingsomgeving die deze samenwerking faciliteert en waar patiëntdata veilig kan worden opgeslagen en verwerkt.

Technologie en innovatie spelen een steeds grotere rol in de zorg. Door nieuwe manieren van samenwerking, data-analyse en monitoring van patiënten en verlening van zorg op afstand, ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor patiënten. Organisaties die technologie op de juiste manier inzetten, maken persoonlijkere behandelingen mogelijk. Niet langer hoeven patiënten te schakelen tussen matig geïnformeerde specialisten, maar krijgen zij een persoonlijke behandeling op maat.

De basis van deze visie is een modern samenwerkingsplatform dat verschillende data en systemen integreert. Een waarop zorgverleners efficiënt samenwerken en informatie uitwisselen, zodat zij gerichte zorg kunnen verlenen die aansluit op de individuele behoeften van de patiënt.

Dat is natuurlijk een mooie theorie, maar makkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk lopen zorginstellingen tegen de volgende uitdagingen aan:

 1. Gefragmenteerde systemen
  Systemen en oplossingen voor ondersteuning in de zorg zijn vaak gefragmenteerd. Dat bemoeilijkt efficiënte zorgprocessen en een goede samenwerking. Zorgmedewerkers zijn daarbij veel tijd kwijt aan het ‘schakelen’ en handmatig overdragen van informatie tussen systemen. Die tijd kunnen zij dan niet besteden aan daadwerkelijke patiëntenzorg.
 1. Gerichte aanvallen
  De gezondheidssector is relatief vaak het slachtoffer van gerichte aanvallen. Daarbij proberen cybercriminelen via gewiekste methoden als social engineering en phishing informatie los te weken die ze vervolgen gebruiken in geavanceerde ransomware-aanvallen. Ze hebben het daarbij vaak gemunt op kostbare patiëntgegevens, waarbij ze de zorginstelling een forse som losgeld vragen in ruil voor dataherstel.
 1. Gebruikersonvriendelijke systemen voor zorgverleners en zorgvragers
  Technologie speelt steeds meer een rol in het dagelijks contact tussen zorgvragers en zorgverleners. Telehealth is daarvan een goed voorbeeld. Hierbij kunnen zorgverleners op afstand consultgesprekken voeren of zelfs diagnoses stellen.Het is daarbij wel belangrijk dat toepassingen eenvoudig te bedienen zijn. Niet alleen de zorgmedewerker, maar ook de zorgvrager moet eenvoudig en zonder al te veel uitleg hiermee aan de slag. Ongeacht hun leeftijd en ervaring. Dat vraagt om eenvoudig te bedienen toepassingen met een goede gebruikerservaring.
 1. Verouderde technologie
  De ICT-infrastructuren en architecturen voor de zorgsector drijven vaak op verouderde legacysystemen. Deze vragen veel onderhoud en zijn lang niet altijd toegesneden op een soepele integratie van informatie. Dat bemoeilijkt het verlenen van patiëntgerichte zorg.
 1. Verouderde licentievormen
  Aan verouderde technologie zit ook vaak een verouderde licentievorm gekoppeld. Zorginstellingen hebben daarbij in het verleden in een keer een fors bedrag in oplossingen en IT-infrastructuur geïnvesteerd, en hebben daar vervolgens noodgedwongen jarenlang aan vastgehouden. Dat verouderde licentiemodel past niet meer bij een tijd die vraagt om een flexibele houding waarin zorginstellingen snel kunnen meebewegen en inspelen op nieuwe trends en behoeften.

Oplossing: Microsoft 365

Bovenstaande beperkingen en uitdagingen vragen om een radicale herziening van de manier waarop zorgverleners patiëntgegevens en informatie uitwisselen. Daar liggen kansen voor IT-partners: zij kunnen de zorg met een modern samenwerkingsplatform op basis van flexibele contracten in een keer bevrijden van de beperkingen van legacysystemen.

Een goed voorbeeld van een platform dat excelleert in zorginstellingen is Microsoft 365. Dit platform bestaat onder meer uit Office 365, de bekende kantoorsuite gericht op samenwerking in de cloud. Zeker in combinatie met een Business Premium-licentie biedt dat een interessante optie voor de zorgsector met een aantal grote voordelen:

 1. Integratie tussen de verschillende onderdelen
  De afzonderlijke onderdelen van Microsoft 365 zijn geïntegreerd, waardoor informatie en werk gemakkelijk uitwisselbaar is tussen individuele collega’s of zelfs complete zorgteams. Bovendien zijn alle oplossingen beschikbaar vanuit een centrale omgeving, en dat zowel op mobiele devices als vaste systemen.
 1. Overleg via chat, video en voice
  Onderdeel van Microsoft is het conferencing- en samenwerkingsplatform Microsoft Teams. Via deze applicatie kunnen zorgmedewerkers veilig en efficiënt communiceren met collega’s en patiënten. Dat kan via videocalls, chat en voicegesprekken. Zo is er voor iedere situatie een gewenste communicatievorm beschikbaar.
 1. Strikte authenticatiemiddelen voor veilige toegang
  Microsoft 365 beschikt over strikte authenticatieopties, via Microsoft Azure Active Directory P1. Zo krijgen alleen de juiste medewerkers toegang tot gevoelige patiëntdata, en blijven deze maximaal afgeschermd van hackers die deze proberen te stelen. Dat verbetert niet alleen de veiligheid, maar helpt ook met compliance. Via ‘conditional access’ kan het systeem het risico op een malafide aanmeldpoging toetsen aan de hand van contextuele zaken. Denk daarbij aan de IP-locatie, de gebruikte toepassing en het gebruikte apparaat. Dat verlaagt het risico op een datalek en/of ongeoorloofde toegang verder. Het toegangsbeleid kan worden afgestemd op specifieke gebruikers en groepen.
 1. Securityvoorzieningen voor de bescherming van patiëntgegevens
  Patientgegevens zijn de meest cruciale assets van een zorgorganisatie en verdienen maximale bescherming. Microsoft 365 kent diverse voorzieningen die helpen deze data te beschermen. Zo beschikt Microsoft 365 over Bitlocker-encryptietechnologie. Hiermee zijn data onleesbaar te versleutelen. BitLocker is bovendien bruikbaar om gegevens te beschermen in geval van verlies of diefstal van een apparaat.Een andere voorziening is Windows Defender, een geïntegreerde antimalware-oplossing. Deze bevat onder andere Exploit Guard-technologie, voor een geavanceerde beveiliging tegen ransomware. Het voorkomt wijziging van bestanden in belangrijke systeemmappen door schadelijke en verdachte apps. Ook kan deze technologie het aanvalsoppervlak verkleinen door bijvoorbeeld uitvoerbare bijlagen uit e-mail en Office-macro’s te blokkeren.

  Daarnaast voorkomt Data Loss Prevention (DLP) dat gevoelige informatie wordt gedeeld en zo datalekken kunnen ontstaan. Deze technologie herkent gevoelige informatie en waarschuwt wanneer gebruikers deze bedoeld of onbedoeld delen met derden.

 1. Eenvoudig en efficiënt beheer van mobiele apparaten
  Zorgmedewerkers gebruiken steeds vaker mobiele apparaten als smartphones en tablets op de werkvloer. Dat vraagt om voorzieningen die deze devices en de gegevens hierop veilig houden.Microsoft 365 Business Premium biedt daar met InTune een oplossing voor. Deze oplossing laat systeembeheerders eenvoudig en vanuit een centrale portal mobiele telefoons, laptops en tablets beheren via de cloud. Denk aan het doorvoeren van patches en updates en het installeren en configureren van mobiele apps. Ook zijn gegevens op afstand te verwijderen. Dat is waardevol wanneer medewerkers mobiele apparaten met gevoelige data kwijtraken.

Gunstig verdienmodel

Microsoft 365 is niet alleen een waardevolle oplossing voor de zorg, het biedt ook een gunstig verdienmodel voor IT-partners. We bieden via Tech Data niet alleen goede marges, maar ook interessante incentiveprogramma’s. Bovendien zorgt Microsoft 365 dankzij het flexibele licentiemodel voor maandelijkse, terugkerende inkomsten. In dit fictieve rekenvoorbeeld geven we een indruk van het verdienmodel.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u met Microsoft 365 kan bijdragen aan een veilige en patiëntgerichte zorgomgeving van uw klanten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.