Stroomstoringen zijn in Nederland gelukkig zeldzaam, maar toch gaat het altijd nog om zo’n 19.000 gevallen per dag. Deze veelal korte onderbrekingen vormen een bedreiging voor de continuïteit en de levensduur van IT-apparaten in bijvoorbeeld het onderwijs. Met alle gevolgen van dien. Gelukkig heeft u daarvoor een oplossing beschikbaar.

Bij een korte stroomstoring krijgt IT- en audiovisuele apparatuur een fikse klap te verwerken. Ook kan niet-opgeslagen werk verloren gaan.

Gelukkig bestaat er een oplossing die de continuïteit waarborgt en bovendien apparaten beschermt tijdens een stroomstoring: een UPS. Die afkorting staat voor Uninterruptable Power Supply. Deze apparaten nemen tijdens een stroomstoring de stroomvoorziening direct over. Daardoor blijft de gehele IT-omgeving gewoon ‘in de lucht’ en gaan geen arbeidsuren of data verloren.

Aandachtspunten

Er is veel keuze op de UPS-markt. Onderstaande checklist van Eaton maakt het kiezen van het juiste systeem eenvoudiger:

  • Inventariseer de kwetsbare apparatuur
  • Bereken het benodigde vermogen
  • Bepaal de tijdsduur dat de UPS als noodstroomvoorziening moet functioneren
  • Kies de juiste bouwvorm
  • Bepaal de locatie waar de UPS geplaatst en/of gemonteerd wordt
  • Bepaal of er communicatie, monitoring of aansturing van andere apparatuur nodig is
  • Bepaal de mate van beveiliging die de UPS moet bieden

1. Inventariseer de kwetsbare apparatuur

Het onderwijs is steeds meer afhankelijk van goedwerkende IT-voorzieningen en audiovisuele apparatuur. Ga na welke onderdelen cruciaal zijn voor een goed verloop van de lessen. In de klas of collegezaal zijn dat bijvoorbeeld smartboards. Ook de (draadloze) netwerkinfrastructuur en administratieve systemen zijn doorgaans cruciaal voor een goede continuïteit. Bij onderwijs op afstand is naast de draadloze netwerkverbinding ook de audiovisuele apparatuur voor videoconferencing cruciaal.

2. Bereken het benodigde vermogen

Een UPS moet tijdens een stroomstoring het gevraagde vermogen kunnen leveren. Tel hiervoor simpelweg het vermogen van alle tijdens een storing onmisbare apparatuur bij elkaar op. Dat vermogen is vaak te vinden op de behuizing of het typeplaatje van het apparaat in kwestie.

Enige groeiruimte in het vermogen is aan te bevelen. Een onderwijsinstantie kan dan desgewenst apparatuur bijplaatsen zonder direct een extra UPS aan te moeten schaffen. Bovendien is het dan mogelijk in de loop der tijd bestaande apparatuur te vervangen met oplossingen die wat meer vermogen vragen. Een goede vuistregel is een UPS die minimaal 1,2 maal de hoeveelheid van de gevraagde VA kan opvangen. Uiteraard is die factor wel afhankelijk van het groeiperspectief van de school.

Het benodigde vermogen bepaalt vaak ook of een UPS met 1-fase of 3-fase nodig is. Voor de meeste onderwijsinstanties volstaat een 1-fasige UPS.

3. Bepaal de tijdsduur dat de UPS als noodstroomvoorziening moet functioneren

Een UPS kan de stroomvoorziening niet oneindig lang overnemen. De ‘runtime’ is altijd beperkt. Hoe meer batterijen de UPS bevat, hoe langer het apparaat het volhoudt. Voor het voorkomen van dataverlies is een runtime van enkele minuten al voldoende. Medewerkers kunnen dan het werk opslaan en maatregelen nemen. Voor de continuïteit van lessen (zowel on- als offline) is vaak een langere runtime gewenst.

Veel UPS-en komen met uitbreidingsmogelijkheden. Door het bijplaatsen van externe batterijmodules kunt u na aanschaf de runtime verlengen.

 4. Kies de juiste bouwvorm

UPS-en zijn grofweg verkrijgbaar in twee bouwvormen: als een rackmodel en als een vrijstaande tower model. Voor organisaties die beschikken over dataracks is die eerste optie de meest logische. Deze optie bespaart bovendien ruimte. Zo bieden deze alle keuzevrijheid in bijvoorbeeld een 1- of 3-fase-aansluiting en het gewenste vermogen. Van grote vermogens voor gebruik in bijvoorbeeld datacentra bij de IT-provider van de school, tot kleine UPS-en die qua uiterlijk en formaat sterk lijken op een normale stekkerdoos voor gebruik in een klaslokaal.

5. Bepaal de locatie

De locatie waar de UPS geplaatst en/of gemonteerd zal worden, bepaalt de bouwvorm van de UPS: een vrijstaande UPS of een UPS in een (data)rack. Voor thuisgebruik zal een vrijstaande UPS vrijwel altijd de enige juiste keuze zijn. Is de UPS bedoeld voor gebruik op kantoor en beschikt uw klant al over een (data)rack, dan is een UPS voor rackmontage een logische keuze. Deze optie bespaart bovendien ruimte.

Een losstaande tower unit biedt alle keuzevrijheid als het gaat om ondersteuning voor 1- of 3-fase aansluiting en het gewenste vermogen. Van grote vermogens voor gebruik in bijv. datacentra, tot kleine UPS-en die qua uiterlijk en formaat sterk lijken op een normale stekkerdoos.

 6. Bepaal of er communicatie, monitoring of aansturing van andere apparatuur nodig is

Sommige geavanceerdere UPS-systemen ondersteunen monitoring en/of aansturing op afstand. Het inbouwen van een netwerkkaart maakt monitoring op afstand mogelijk. Zo is de actuele status altijd beschikbaar, zonder fysiek nabij het apparaat te zijn. Ook belangrijke (onderhouds)meldingen kunt u op deze manier ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer batterijen toe zijn aan vervanging.

Bij langdurige stroomstoringen heeft de plaatsing van een netwerkkaart nog een ander voordeel: u kunt op afstand servers en/of opslagunits op een nette manier afschakelen. Dat voorkomt gegevensverlies en schade aan de apparatuur. Daarnaast maakt zo’n kaart monitoring van omgevingsvariabelen als de temperatuur en luchtvochtigheid op afstand mogelijk. Bij afwijkende waarden kan het systeem een waarschuwingssignaal doorgegeven. Via het plaatsen van modbus- of relaiskaart kunt u een UPS bovendien koppelen aan een (gebouw)besturingssysteem.

7. Bepaal de mate van beveiliging die de UPS moet bieden

UPS-en functioneren niet alleen als noodstroomvoorziening, maar kunnen apparatuur ook beschermen tegen storingen en overspanningen op het elektriciteitsnet. Een UPS zorgt voor een continue juiste netspanning.

Voor de bescherming van computers, servers en audiovisuele middelen in schoolorganisaties is een zogeheten ‘line-interactive’ UPS een goede keuze. Deze biedt een goede bescherming tegen langdurige onder- en overspanningen.

Volledige ontzorging mogelijk

Eaton biedt daarnaast ook volledige ontzorging voor uw klanten met extra garantiepakketten, batterij-services, 24/7 ondersteuning, remote monitoring, service op locatie, en nog veel meer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Eaton UPS-systemen of advies voor uw klant? Neem dan contact op met Tech Data, we gaan graag met u in gesprek.